Kontakt

ID zákonného poskytovateľa:

Nativex GmbH
Pfongau 33
5202 Neumarkt a.W.
Rakúsko

V zastúpení: Daniel Nussbaumer

Telefón: + 43 6216 207 69
Fax: +43 6216 267 69-9
e-mail: office@nativex.gmbh

DIČ: ATU74458767
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Salzburgu
Číslo obchodného registra: FN 510850a

Alternatívne riešenie sporov:
Európska komisia poskytuje platformu pre mimosúdne online riešenie sporov (platforma OS), ktorá je k dispozícii na stránke https://ec.europa.eu/odr.

sme odvtedy 16.11.2020 Člen iniciatívy „FairCommerce“.